PICTURĂ GRAFICĂ SCULPTURĂ

Expoziția „PICTURĂ, GRAFICĂ, SCULPTURĂ” este un discurs plastic al activității didactice de cercetare și creație artistică al studenților care fac parte din programul universitar de licență Arte plastice (Pictură, Grafică, Sculptură) și al Masterului Pictură – Surse și resurse ale imaginii, al Departamentului Arte Vizuale din cadrul Facultății de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara.
Doamna prof. univ. dr. Daniela Constantin, curatorul expoziției ne prezintă faptul că modalitățile de abordare plastică prezentate în lucrările din expoziție, reprezintă rezultatul conceperii curriculei și al deschiderii viziunii artistice ale cadrelor didactice care predau la aceste specializări, vis-a-vis de învățământul artistic universitar și arta contemporană privită la nivel național și internațional.
Selecția lucrărilor reprezintă rezultatul obiectivelor propuse, al extinderii și perfecționării experienței profesionale dobândite în aria specializărilor Pictură, Grafică, Sculptură, prin sondarea în profunzime a unor conexiuni conceptuale și/sau de natură tehnică, stilistică în domeniul creației artistice, în diversitatea limbajelor și al tehnologiilor adecvate conținuturilor specifice, contribuind la crearea unui profil artistic de înalt nivel al absolventului, vizând dezvoltarea de cunoștințe, competențe și abilități cognitive. De asemenea, cercetarea în domeniul creației artistice de natură inter- și multidisciplinară, direcționează spre familiarizarea studenților cu cele mai noi și avansate dezvoltări ale cunoașterii artistice, dezvoltându-le abilități de cercetare independentă.

Gallery