Alumni 

 

EXPOZIȚIA ALUMNI – Muzeul Temporar de Artă Contemporană

 

 

Despre Expo Alumni

 

Muzeul Temporar de Artă Contemporană

Facultatea de Arte și Design din Timișoara își aniversează existența de 30 de ani printr-o serie de expoziții dedicate cadrelor didactice și absolvenților, evenimente cu caracter recuperator, pe de o pare, dar și orientate spre afirmarea unui status-quo. De-a lungul istoriei de trei decenii se remarcă implicarea directă a instituției în crearea micro structurilor, entităților organizatorice, grupurilor de lucru, corelat cu un climat care a încurajat adesea inițiativele individuale (atât în cazul profesorilor, cât și al studenților) pentru secondarea cu succes a structurilor clasice, impuse de o curriculă. Din acest melanj se pot naște lucruri surprinzător de consistente, care se răsfrâng fără îndoială asupra studenților și după absolvire.

Expoziția Alumni cuprinde lucrări ale absolvenților din mai multe generații, începând cu finalul anilor ’90 și – mai consistent ca prezență – absolvenți din ultimii ani, punând în lumină un proces comparabil cu o permanentă decantare pentru a permanentiza ceea ce a rămas provocator și consistent în demersul fiercăruia. Expoziția relevă o mare diversitate de expresii artistice, de stiluri și abordări tehnice. Repertoriul tematic este, de asemenea, diversificat și bogat,  reflectând modul în care maturizarea artistică a foștilor studenți a survenit. Tranziția spre preocupări individuale, uneori experimentale, evadarea din mediul de expresie în care artistul s-a format conturează, la nivelul discursiv al expoziției, o asumare a neconvenționalului.

Arta pe care alumnii FAD au generat-o în decursul anilor stă sub semnul consistenței, specificității și experimentului. Expoziția Alumni este relevantă în toate aceste aspecte. Selecția de lucrări, vorbește despre depinderi tehnice foarte bune, despre manualitate, respectiv buna cunoaștere a tehnologiilor folosite, dar și despre aplicarea lor cu conștiința evidentă a tatonării soluțiilor noi, a descoperirilor personale, a integrării propriilor căutări și a propriilor convingeri estetice, a nevoii de interpretări formale mai puțin dogmatice, uneori surprinzător de inovatoare.

Maria Orosan-Telea

Lucrări / Works

Expoziție / Exhibition

Blank
Echipa organizatorică / Organizing team

 

prof, dr, Stelian Acea
lect. dr, Alexandru Bunii
prof. dr. Dana Constantin
conf. dr. Gloria Grati
lect. dr. Mădălin Mărienuț
prof. dr. Camil Mihăescu
asist. dr. Maria Orosan Sârbu
conf. dr. Andreea Palade Flondor
conf. dr. Dumitru Penteliuc
lect. dr. Filip Petcu
lect. dr. Bogdan Rața
lect. dr. Remus Rotaru
conf, dr, Cristian Sida
conf, dr, Valentina Ștefănescu

credit foto: Amalia Gaiță, David Lazăr